Ние просто ще Ви разкрием истината...с факти и доказателства!

Наблюдение, разкриване и документиране на факта на изневярата.

Възможност за използване на събраната информация в евентуален бракоразводен процес Наблюдение и разкриване на факти във връзка с подозрително поведение на деца или други членове на семейството (алкохол, наркотици, хазарт).

Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване.

Семейни Проблеми (Изневяра)

Ние просто ще Ви разкрием истината...с факти и доказателства!

 • Наблюдение, разкриване и документиране на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната информация в евентуален бракоразводен процес
 • Наблюдение и разкриване на факти във връзка с подозрително поведение на деца или други членове на семейството (алкохол, наркотици, хазарт)
 • Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или изграждане на друга връзка
 • Откриване на неизвестни родственици по права и съребрена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и приятели
 • Съдействие при възникнали проблеми във връзка с наследяване
 • Документиране с цел представяне пред съда на случаи във връзка със Закона за защита срещу домашното насилие

Детективска агенция "НАС-Груп" има сериозен опит в разкриването на изневери, наблюдения и проучвания на роднини и свързани лица.

детективска легитимация

Издирване и Проучване

Ако не можеш да откриеш нещо или някого, значи не го искаш достатъчно!

 • Издирване на изчезнали, укриващи се, или отсъстващи лица
 • Издирване на откраднати, или изчезнали вещи или продукти
 • Проучване и набавяне на значима информация във връзка с предстоящи, или открити граждански или наказателни дела
 • Проучване на имуществото на длъжници по изпълнителни дела - откриване на противоправно отчуждаване на имоти и вещи, с цел да се увреди кредитора

Свържете се с НАС!. Ние знаем как да търсим. Можем да намерим Вашия приятел, противник, съпруга, дете, роднина, информация.

Фирмена сигурност и информация

 • Откриване на произхода на липси от фирмените наличности (вътрешна нелоялност)
 • Проучване на кандидати за работа и бизнес партньори
 • Събиране на информация относно платежоспособността, търговската репутация и благонадеждността на фирми и физически лица
 • Установяване и документиране на случаи на нелоялна конкуренция, недобросъвестни споразумения, нарушение на правото на търговска марка, на промишлен дизайн, на патенти, както и на интелектуална собственост
 • Установяване и документиране на случаи на промишлен шпионаж и пробиви във фирмената сигурност
 • Изучаване на търговския пазар и предоставяне на актуални данни, с цел по-ефективно пазарно представяне

Направете Вашето запитване

  Вашите Имена (задължително)

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Вашият Имейл (задължително)

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Относно

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Вашето съобщение (задължително)

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -