Пазенето на тайна, често изисква да се лъже,

Тайна

Какво е тайна? Тайната е нещо, което се знае от един или повече души, но на­рочно се крие от някой друг или от повече хора. По този начин тайната може да засяга един или повече хора. Тайните често са пряко свързани с лъжите. Като прикрива ня­каква информация, този, който знае тайната, може съзнателно да предизвика …

Ефектът на лъжата

Ефектът на лъжата

Как лъжата влияе върху отношенията между хората “Лъжата прави „истинската среща между две личности невъзможна“.”  Какво би станало, ако казвам абсолютната истина на половинката си в продължение на месец. До края на месеца ще сме се развели ! Други убедително отбелязват, че онова, което хората търсят в истината, са единствено само добрите новини и ако …

Разликата между мъжа и жената

Разликата между мъжа и жената

Физиологията Жената може да бъде сравнена с лодка, която ту се извисява на гребена на вълната, ту се спуска стремглаво надолу. Подобна цикличност, присъща дори на двуседмичен зародиш от нежния пол, се запазва до дълбока старост. И в определени дни от месеца, съответстващи на последната трета от цикъла правят грешки от невнимание, в това число …

Разумът и чувствата

Разумът и чувствата

Разумът и чувствата са атрибути на човешката приро­да. В тях и благодарение на тях човешкостта и светът на чове­ка се разкриват и се самоопределят. Човешката природа е ста­ването на човека. В тях е тайната на човешката идентичност. Разумът е в единствено число и множественото число по от­ношение на него ни звучи парадоксално. Така стои въпросът …