Биологични родители и осиновени

Ако Вие се съмнявате, че сте осиновени, но не знаете как да проверите дали това е така ! Съмнявате се, че сте осиновени, или пък знаете, че сте, но не знаете как да проверите (дали това е така) подробности около вашето осиновяване и как да откриете вашите биологични родители.